<     Terug naar nieuws overzicht

Had ik dat maar eerder geweten…

Dat horen de vrijwilligers van VPTZ Heiloo regelmatig. “Een naaste thuis verzorgen tot het einde is heel mooi, maar ook intensief. Het is heel fijn als je als mantelzorger even een middagje tijd voor jezelf hebt, dan kom je weer opgeladen thuis”.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis – Heiloo e.o. is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten/mantelzorgers. Zij dragen er aan bij dat mensen in de deze levensfase in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en thuis kunnen sterven.

In de praktijk betekent dat:
Hulp en handelingen verrichten die een naaste ook doet zoals:
luisteren naar en praten met de cliënt en diens naast betrokkenen
aanwezig zijn wanneer partner, familie of vrienden even weg willen

Met andere woorden, ‘gewoon er zijn’.

Werkwijze
De inzet van een of meerdere vrijwilligers wordt geregeld door een coördinator, die – zodra zij een verzoek daartoe ontvangt (veelal van de professionele thuiszorg, maar ook van naast betrokkenen of de huisarts) – op bezoek gaat bij de aanvrager. In overleg met de mantelzorgers en de cliënt bespreekt zij welke assistentie gewenst is. Vervolgens kijkt zij wanneer vrijwilligers ingezet kunnen worden. Inzetten kunnen plaatsvinden tussen 07.00 uur en 23.00 uur, telkens voor een periode van drie à vier uur achtereen. Aan deze inzetten zijn geen kosten verbonden.

Het werkgebied van de stichting omvat naast de gemeente Heiloo, de in de gemeente Castricum gelegen kernen Limmen, Akersloot en de Woude. De stichting is aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ Nederland.

Ervaring van een familielid
Als dochter was ik erg blij met de goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ Heiloo. Mijn vader had de wens om thuis te blijven tot het einde. Als kinderen wilden wij ons daar ook voor inzetten en er werd een schema gemaakt zodat er iedere dag iemand bij mijn vader langsging, naast de Thuiszorg die dagelijks kwam. Doordat er drie keer in de week een vrijwilliger kwam, konden we het realiseren en is mijn vader thuis gestorven. Achteraf had ik deze hulp eerder moeten inschakelen. Mijn vader genoot erg van de gesprekken met de vrijwilligers , soms werd er samen muziek geluisterd, ook was er ruimte voor een lolletje of gewoon stil ‘er zijn’. Echt heel fijn dat dit kon!

Ervaringen van vrijwilliger Janny
Mijn eerste, langdurige, inzet was bij een ouder echtpaar van wie de man mantelzorger was. De vrouw was niet meer in staat om een samenhangend verhaal te vertellen en haar man miste hun vroegere gesprekken. Daarnaast trok hij er graag in zijn eentje op uit. Dus elke dinsdagmiddag als ik kwam, zwaaide hij met een brede glimlach de deur open met de woorden “welkom, welkom!”. Het liefst ging hij dan een klein uur zijn verhaal doen en moest ik hem op een gegeven moment aanmanen om naar buiten te gaan. Mevrouw was dan inmiddels ingedommeld en werd af en toe even wakker. Tegen vieren dronken we een kopje thee en een half uur later nog een keer met meneer, die dan ook weer op zijn praatstoel zat.

Gisteren had ik opnieuw een inzet bij een ouder echtpaar van wie de vrouw mantelzorger is. Haar man is erg verzwakt, maar helder van geest. Beiden hebben mij gedurende een paar uur over hun leven verteld en genoten hier zichtbaar van. Ze raakten niet uitverteld. Het ene verhaal riep weer een andere herinnering op. Uit de verslagjes van de andere twee vrijwilligers blijkt hetzelfde. Dan ervaar je hoe een luisterend oor en aandacht mensen goed kan doen en het ook voor ons als vrijwilligers een verrijking is.

Daarnaast heb ik nog twee inzetten in ‘De Loet’ gehad. Een keer bij een mevrouw die slapend werd gehouden en een keer bij een mevrouw die haar heup had gebroken en met wie ik, met gebruik van de Qwiek.up, bijna de hele middag liedjes heb gezongen, zoals “Een karretje op de zandweg reed” en “Op de grote stille heide”. Allebei hebben we hier die middag van genoten en ik herinner me nog de stralende blik van die mevrouw tijdens het zingen.

Als vrijwilliger er zijn voor de ander in de laatste levensfase
De organisatie draait volledig op vrijwilligers. Iedere vrijwilliger krijgt een introductietraining, verdiepingstrainingen en er zijn bijeenkomsten met collega-vrijwilligers. Je maakt deel uit van een mooie organisatie met fijne collega’s. Mensen die zich hierin herkennen zijn van harte welkom!

VPTZ – Heiloo
info@vptzheiloo.nl
www.vptzheiloo.nl

Had ik dat maar eerder geweten…