<     Terug naar nieuws overzicht

Je verweeft het verlies in je leven

Als we in de samenleving niet openlijk over rouw praten, of rouw niet publiekelijk te durven beleven, voel je je niet gezien in je verdriet en gemis. Dan ga je zelfs twijfelen of jouw rouw er wel mag zijn.

Terwijl er zoveel behoefte is om je verdriet te delen is er in deze huidige maatschappij zelden aandacht voor dit pijnlijke verlies. Rouw vraagt om een hoop ruimte en erkenning die er niet of nauwelijks is op de werkvloer of binnen de gezinssituatie, terwijl rouwen niet slecht is maar juist een natuurlijk verlengstuk van liefde is.

In Nederland gaan we er vaak aan voorbij dat rouw een volledig onderdeel is van het leven, waardoor een gebrek aan erkenning, troost en aandacht vaak negatieve gevolgen heeft voor een persoon in rouw. Het is inmiddels een gegeven dat emoties niet alleen effect hebben op je gedachten en op hoe je je voelt maar ook op je lichaam. Een brok in je keel, steek in je hart, steen op de maag, rouwen doe je ook fysiek.

Ik ben Angela Boorsma en wil juist meer aandacht en erkenning geven aan deze afmattende fase in het leven. Ikzelf heb als persoon in rouw een groot gemis gevoeld van aandacht en een luisterend oor en kwam er al heel snel achter dat het doorgaan en niet uiten van mijn verdriet de beste manier was om in deze maatschappij te kunnen blijven functioneren. Maar toch, tijdens ieder grote levensgebeurtenis was daar toch ieder keer weer het grote verdriet om dit met mijn overleden en afwezige dierbare te kunnen delen.

Vanuit mijn eigen hulpvraag en gemis kwam er een doel voor ogen om anderen bij te staan in hun verdriet waar nodig. Zo ontstond er een plek binnen mijn praktijk waar tijd is om te rouwen, een plek voor iedere emotie, een plek waar je gezien en gehoord wordt en een plek waar iemand onvoorwaardelijk naar je luistert.

Rouwverwerking, het klinkt alsof rouw overgaat, maar het gemis gaat nooit over. Tijdens mijn begeleiding probeer ik het verlies te verweven met het leven, waardoor in de loop van de tijd het gemis iets dragelijker gaat worden.

In mijn praktijk is er veel behoefte aan deze uiting van rouw en wordt er stilgestaan bij de overleden dierbare, wat gelijk de sterke verbinding tussen twee mensen in stand houdt. Voor de nabestaande geeft het altijd een troostend gevoel om op deze manier kenbaar te maken wat deze persoon voor hem of haar betekend heeft.

“Als je praat over rouwverwerking, lijkt het of rouw overgaat, maar het gemis gaat nooit over. Je verweeft het verlies in je leven”

Angela Boorsma Rouw & Verlies Coaching
06 22 83 11 40
info@angelaboorsma-rouwcoaching.nl
www.angelaboorsma-rouwcoaching.nl

Je verweeft het verlies in je leven