<     Terug naar nieuws overzicht

Kies voor de afwikkeling van uw nalatenschap voor Erfenis Op Orde, RegisterExecuteur

Kies voor de afwikkeling van uw nalatenschap voor Erfenis Op Orde, RegisterExecuteur: Deskundig, Onpartijdig en Transparant

De RegisterExecuteur is een professional die zich bezighoudt met het afwikkelen van nalatenschappen (erfenissen) en alle zaken regelt waar nabestaanden na het overlijden van een dierbare mee te maken kunnen krijgen. Dit gaat verder dan alleen de juridische zaken. Denk bijvoorbeeld aan de ontruiming en de verkoop van de woning, maar ook andere praktische zaken als het opzeggen van abonnementen, belastingaangiftes doen en het verdelen van de nalatenschap. Omdat een erfenis ook negatief kan zijn en nabestaanden hier persoonlijk voor aansprakelijk kunnen zijn, is een deskundige afwikkeling van belang waarbij dure “ongelukken” worden voorkomen en kosten worden bespaard.

Voorbereiding en advies

Met een goede voorbereiding kunt u zelf de regie houden over uw nalatenschap. Hiermee creëert u rust en duidelijkheid voor uzelf en uw nabestaanden. De RegisterExecuteur helpt om dit in kaart te brengen en biedt inzicht hoe de zaken ervoor staan. Niet alleen bij overlijden, maar ook de gevolgen van een scheiding, complexe gezinssituaties en dergelijke. Klopt het testament nog wel? Staan de juiste namen op de levensverzekeringen? Hoe ziet de te verwachten erfbelasting eruit? Immers, we betalen het liefst toch niet meer dan nodig is. Door de zaken goed te regelen kan een te hoge aanslag worden voorkomen.

Voorkom ruzie in de familie: schakel een onpartijdige in
Erfenissen leiden helaas vaak tot discussies en zelfs familieruzies. Discussie over het aandeel in de erfenis, de juiste prijs van een huis of andere zaken uit de boedel, noem maar op. De erfgenamen moeten er onderling uit zien te komen, maar dat lukt vaak niet. RegisterExecuteur Erfenis Op orde kan hierbij onpartijdig optreden, met oog voor de wensen van de overledene en in het belang van alle erfgenamen.

Inzicht gedurende de afwikkeling 

De RegisterExecuteur maakt gebruik van een Digitaal Nalatenschapsdossier. Hiermee kunnen de erfgenamen de afwikkeling van de nalatenschap online volgen en kan iedereen de actuele stand van zaken inzien. Volledig transparant dus.

Waarborg dienstverlening

Erfenis Op Orde is benoemd door de Stichting RegisterExecuteur en is onderdeel van een landelijk dekkend netwerk. Een deskundige expertisedesk ondersteunt de RegisterExecuteur. De dienstverlening is dan ook professioneel en meer dan voldoende gewaarborgd.

Erfenis op Orde
www.erfenisoporde.nl/
info@erfenisoporde.nl

Kies voor de afwikkeling van uw nalatenschap voor Erfenis Op Orde, RegisterExecuteur